Missie
De missie van Connectbodyandsoul is om verbinding te maken met je kern. Je kern waar elk mens uniek is. Je kern waar elk mens kracht bezit, gezond is en zich veilig voelt om zichzelf te erkennen in totaliteit. Contact maken met je kern doe je door met je hart te leven. Met je hart leven doe je door hoofd en hart met elkaar te verbinden. Het is ieders recht om ‘mens te zijn’. In de basis benader ik de mens op verschillende niveaus. Fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel. Al deze lagen hebben invloed op elkaar hoe jij je als mens in je totaliteit voelt.


Visie
De visie van Connectbodyandsoul op macro niveau of eigenlijk op universeel niveau is dat mensen in het Westen op de aardbol in 2016 over het algemeen uit verbinding zijn met hun kern. Leefwijzen vanuit het Oosten worden ingezet om vanuit stress situaties te ontladen. Dit wordt gedaan door fysieke oefeningen, trends in voeding of alternatieve geneeswijzen. Ik ben het levende bewijs door wie ik ben en mijn ervaringen uit het leven. Dat Oost en West verbonden zijn met elkaar. En door beide te verbinden een gelukkig leven kan creëren.
De visie van Connectbodyandsoul op meso niveau is dat de maatschappij, de overheid, politiek, de wetenschap een grote invloed hebben op hoe mensen behoren te denken en te handelen. Waardoor er druk op de maatschappij, bedrijven, gezinnen en zorginstellingen komt te staan. Discussies ontstaan omdat er vaak scheidingen worden gemaakt in bijvoorbeeld wetenschap en spiritualiteit. Terwijl de kwantumfysica aantoont dat wetenschap en spiritualiteit veel met elkaar gemeen hebben. In mijn visie brengt het aanbrengen van scheidingen, tegenpolen. Het goed en kwaad denken gaat overheersen. Terwijl denken in overeenkomsten herkenning en erkenning een liefdevollere benadering is voor elke situatie. Tegenpolen bestaan. In de natuur hebben tegenpolen een sterke aantrekkingskracht. En kunnen polen gelijkwaardig aan elkaar, elkaar juist afstoten. Alles wat in het klein gebeurd, gebeurd in het groot. En andersom. Ik vind het mooi om juist tegenpolen met elkaar te verbinden door het proces en de wisselwerking tussen de polen waar te nemen. Ditzelfde geldt voor polen die elkaar afstoten vanuit hun gelijkwaardigheid. Ik neem dit waar bij processen in de mens en tussen mensen op allerlei gebied. Mijn doel is om miscommunicatie in de breedste zin op te heffen.


De visie van Connectbodyandsoul op microniveau. Is dat alles wat zich aan scheikundige, natuurkundige en biologische processen in de mens beweegt. Zich buiten de mens beweegt. In het universum en op aarde. En zo is alles wat leeft voor mij energie. En alles wat leeft geeft energie en kan energie ontvangen. En alles en iedereen heeft invloed op elkaar. Wat ik onder de verschillende niveaus beschrijf speelt zich voor mij op elk niveau af, of heeft invloed op elkaar. In mindere of meerdere mate of in een andere vorm.
Tegenwoordig hoor je telkens meer dat er psychische stoornissen een trend lijken zoals Borderline of meervoudige gedragsstoornissen. Je hoort vooral in het onderwijs dat er telkens vaker kinderen bestempeld raken met ADHD/ ADD, Hoog sensitief zijn, dyslectisch en dyscalculie hebben of diverse vormen van autisme. In het bedrijfsleven zijn er veel mensen die psychische klachten hebben en burn out raken. Of fysieke klachten hebben door zware belasting vanwege te veel staan of te veel zitten. Of ongezonde voedingspatronen ontwikkelen omdat, ze meeting in en uit lopen en geen tijd voor pauze hebben. Of vaak onderweg zijn met de auto of het vliegtuig waardoor ze afhankelijk zijn van voedselketen die ze onderweg tegenkomen. Daarbij komt dat je er als mens niet ontkomt bloot te staan aan de vele straling die geproduceerd wordt door de digitale wereld. En gassen van auto’s, vliegtuigen en industrie beïnvloeden onbedoeld de gezondheid van de mens en de aarde.
De visie van Connectbodyandsoul om hiermee om te gaan is om de reguliere zorg met alternatieve zorg te combineren. Hoe ik dit vorm geef lees je onder de button ‘werken met je hart in mijn aangeboden diensten’ op de startpagina van mijn website.