Ieder mens behoort tot een familie en ieder mens is geboren uit zijn of haar moeder. En heeft een vader. Familie-/organisatieopstellingen is een aftakking van systeem gericht werken. Systeem gericht werken wordt gebruikt in de hulpverlening en heeft overeenkomsten met contextuele hulpverlening. Met systeem wordt je familie van herkomst bedoelt. De plek die jij in jij je familie hebt kan onbewust doorwerken in je rol van andere systemen. Nu wordt er met systemen, groepen, bedoelt. Om deze reden verschillen organisatie opstellingen niet van familie opstellingen. Alleen de vorm is anders.

In feite is alles op te stellen. Met alles bedoel ik elk persoon, elke situatie, zelfs voorwerpen kan je opstellen.

In het werken met familie-/organisatieopstellingen is de loyaliteit en de dynamiek waar het omgaat. Loyaliteit is de onzichtbare liefdesband tussen familieleden die van generatie op generatie doorgegeven wordt. De dynamiek leg ik uit als de onderstroom van een bepaalde situatie welke zichtbaar wordt door een opstelling. Het morfogenetische veld ontstaat wanneer de vraaginbrenger de vraag, de situatie en de personen opstelt.

Representanten zijn de personen of voorwerpen die de personen uitbeelden van degene die opstelt.

Voor representanten kan je mensen, Playmobil poppetjes, vloerankers, tafels, en voorwerpen kiezen.

Voorafgaand aan elke opstelling of elke vraag die je hebt vindt een oriënterend gesprek plaats.

Als je voor het eerst bent kan het zijn dat we vooraf de werkelijke opstelling meerdere gesprekken nodig hebben om de opstelling te gaan doen. Dit is afhankelijk van de aard van je vraag en de complexiteit hiervan. Ook heeft het te maken of je bekent bent met opstellingen werk.

Werkwijze:

Na het oriënterende gesprek werk ik voornamelijk een op een. Jij stelt je vraag met Playmobil poppetjes op. En in overleg stappen we over naar vloerankers.

Wanneer er voldoende vraag en aanmeldingen zijn kan ik opstellingen organiseren met levende representanten. Het is een persoonlijke keuze omdat, levende mensen nog meer confronterend kunnen zijn.

Persoonlijk maakt de impact van de opstelling voor mij niet uit of dit met voorwerpen of levende mensen gebeurd.

Het staat je vrij om je aan te melden als representant. Dan zet ik je op een lijst en zal ik je benaderen wanneer er een opstelling met levende representanten plaatsvind.

Heb je een vraag die je wil opstellen, persoonlijk of zakelijk.
Dan kan je mij benaderen voor een oriënterend gesprek.

De kosten voor het eerste oriënterende gesprek zijn 25 euro. En zal 60 minuten duren.

In het eerste oriënterende gesprek zal ik met je bespreken of een (1) oriënterend gesprek voldoende zal zijn voordat, wij daadwerkelijk een opstelling doen. Wanneer je kiest na het oriënterende gesprek direct een opstelling te doen dan duurt de sessie maximaal 4 uren. Per 2 uur betaal je 90 euro.

In het kennismakingsgesprek kan ik vaak al een inschatting maken wat voor jou van toepassing is.

{unitegallery familie}