Communicatie
Zoals je kunt lezen onder de button 'Wie ben ik en contactgegevens' ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. In deze studie heb ik diverse gesprekstechnieken geleerd en deze pas ik toe in de gesprekken welke ik aanbied op mijn website. Bijv. psychologische gespreksvoering of systeemgerichte gespreksvoering. De eigen kracht van de mens is leidend voor elk gesprek. In feite ligt de oplossing en het antwoord voor elk probleem wat je ervaart in jezelf als mens.

Energiewerk en gespreksvoering
Wanneer je als mens met energie werkt of processen welke niet direct zichtbaar zijn met de fysieke ogen. Speelt er voor mij ook altijd een aspect van psychologie mee. Zo zal ik bij intuïtieve gesprekken, healing, reading of leading onderzoeken naar de intentie van je hulpvraag. Ik doe geen toekomstvoorspellingen of andere uitspraken die in de toekomst liggen. Ik ben geen medium die bewust contact maakt met overleden personen. Ik kan wel contact maken met overleden personen als jij als levend persoon hier bewust of onbewust een sterke verbinding mee heb. In dit geval zal het vaak ongevraagd zich aandienen in een sessie.

Je proces wordt gedocumenteerd
Pedagogiek zegt voor mij niet alleen iets over opvoeden. Het zegt mij ook iets over de mate waarin mensen dingen hebben aangeleerd met daarin vaak de oorsprong van het gezin van herkomst. Pedagogiek trek ik breder als alleen de opvoeding. Het gaat ook over psychologische processen in de hersenen. De mate waarin mensen geconditioneerd zijn. Dit is voor mij onlosmakend verbonden met elkaar. Door gespreksvoering kan je een transformatieproces in gang zetten. Dit proces kan jezelf ondersteunen door gebruik te maken van de activiteiten die ik nog meer aanbied. Het werken aan een doel zal stapsgewijs op papier gezet worden. En alles gebeurd in overleg. Wanneer jij je inschrijft zal er een dossier worden aangemaakt. Wanneer je proces stopt behoort het dossier jouw toe.

Kennismakingsgesprek
Het woord zegt het al. In een kennismakingsgesprek maken wij kennis. Een kennismakingsgesprek is een ander gesprek als het oriënterende gesprek vooraf een familie-/organisatieopstelling. Wanneer je in gesprek met mij raakt zal ik het mondelinge zoals besproken in een kennismakingsgesprek op papier uitschrijven wat wij beide ondertekenen. In een kennismakingsgesprek bepalen we hoe en met wat, wij je hulpvraag gaan beantwoorden. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid over je eigen fysieke en psychische gezondheid. Dit laatste geldt vooral bij familie-/organisatieopstellingen. Dit is een werkmethode welke een diepe betekenis in je leven kan hebben en ook op een diepere laag in je leven resoneren kan. Wanneer je bijvoorbeeld onder behandeling bent bij een psychiater of een andere zorgverlener is een voorwaarde dat wij dit voorafgaand aan een opstelling bespreekbaar maken met de behandelaar. In sommige gevallen ben je als mens er nog niet aan toe om op een diepere laag aan het werk te gaan. Of is het handig het proces wat aangeraakt is bij een opstelling verder uit te werken in gesprekken met je behandelaar. Op deze manier kan de reguliere zorg met de alternatieve zorg gecombineerd worden. Het kennismakingsgesprek is er natuurlijk ook voor mij om eerlijk aan te geven of ik een bepaalde werkmethode passend vind voor de vraag die je hebt.

Algemene voorwaarden
Wat wij mondeling overeenkomen wordt na het kennismakingsgesprek door mij op papier gezet. En door beide partijen ondertekend. Wanneer je minderjarig bent zal een voogd/opvoeder dit formulier mede moeten ondertekenen ter kennisgeving dat je hulp heb gevraagd bij Connectbodyandsoul. De inhoud van persoonlijke gespreksvoering zal niet gedeeld worden met de voogd/opvoeder. Dit is het voorblad van je dossier. In het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag geformuleerd en de activiteiten die je wil gebruiken om je hulpvraag te beantwoorden. Ook de verwachte kosten worden hierin opgenomen, tot zover dit mogelijk is. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en zal ongeveer 30 minuten duren.
Wanneer je een gemaakte afspraak wil annuleren doe je dit 24 uur van te voren. Lukt dit niet dan zal ik 70% van het bedrag in rekening brengen omdat, hiermee onnodig tijd gereserveerd wordt die een ander had kunnen benutten.

De geldigheid van de Connect Body and Soul doe het jezelf cadeau kaart staat op de kaart vermeldt.
Het totale bedrag van de kaart wordt bij aanschaf betaald. Teruggave van geld is niet van toepassing. Het dossier behoort jouw toe en neem je mee wanneer je proces stopt of wanneer je dit opvraagt.
Mochten er geschillen voortkomen dan wordt dit via je eigen rechtsbijstandsverzekering geregeld of via het civiele recht. Over mijn uitvoerende werkzaamheden kan ik advies vragen aan de opleidingen waar ik die heb gevolgd of in supervisie bijeenkomsten.
Door de regelmatige veranderingen bij verzekeringen heb ik mij nog niet aangesloten zodat, je als particulier, via je aanvullende verzekering teruggave kan ontvangen van de door bij mij ingekochte diensten.
Wanneer de hulpvraag de kosten domineert dan kunnen we samen kijken naar de kosten en dit op maat afstemmen aan de geleverde diensten. Elk mens is uniek en zo probeer ik de diensten op maat aan te bieden.

Connect Body and Soul doe het jezelf kado kaart

Een gesprek over intuïtieve vermogens, healing, reading of leading hebben allen een duur van zestig minuten en bedragen los vijftig euro. De algemene voorwaarden zijn hiervan op toepassing.
Wanneer je van jezelf weet dat je gebaat bent om deze ervaringen en gesprekken frequenter te willen volgen of jezelf wil verwennen met een bepaald arrangement kan je een zogenoemde 'Connect Body and Soul doe het jezelf kado kaart' aanschaffen.

De volgende formules zijn daarop van toepassing.

Het is een kaart met de volgende mogelijkheden:

# Naam van de kadokaart Totaalwaarde Formule
1 Themakaart 200 euro Je ontvangt gratis een gesprek van 45 minuten over een thema wat je zelf inbrengt. Daarna maak je een afspraak voor een healing, reading, leading, en we sluiten af met een gesprek van 60 minuten waarin we bespreken hoe je zelf dit thema een plek geeft in je leven.
2 Chakrakaart 100 euro Je ontvangt gratis een edelstenen legging ten tijde van een healing op chakra niveau. Je krijgt eerst een reading welk chakra het meeste aandacht vraagt.
Daarna ontvang je een healing. Deze sessie duurt 1,5 uur.
3 Chakra re-balancing kaart 40 euro Je ontvangt een korte healing op een bepaald chakra en we sluiten af met een edelstenen legging op je chakra’s.
Deze sessie duurt 45 minuten.
3 Healing plus kaart 125 euro voor een tegoed van 3 keer een healing.
225 euro voor een tegoed van 5 keer een healing.
Wanneer je chronische pijn ervaart is het prettig om met regelmaat hier een healing te ontvangen.
3 Kristalkaart 15 euro per opstelling. Edelstenen opstelling naar keuze afhankelijk van de vraag.
De duur is 30 minuten.
3 KADOKAART voor een ander 25 euro Kennismaking van een intuïtief gesprek, healing, reading of leading van 30 minuten.
3 Aanvullende healing of reading met afsluitend een edelstenenlegging. 60 euro Je maakt een keuze voor een healing of een reading. Afsluitend ontvang je een edelstenen legging welke aansluit op het thema uit de healing of reading. Je ontvangt met deze combinatie 5 euro korting op de edelstenenlegging. De duur van deze sessie is 60 minuten.