Ieder mens heeft naast zijn/ haar fysieke lichaam nog andere energielichamen of energielagen. Ieder mens heeft een lichtlichaam. De ziel van de mens is voor mij licht en liefde. Liefde is een oneindige energievorm die stroomt en een mens gelukkig laat voelen. Een energiestroom welke onzichtbaar is. Pas als een mens besluit deze vorm van energie te gebruiken dan uit dit zich in een liefdesgebaar. Liefde is de taal van het hart. Met leading wordt een bepaalde situatie, thema of persoon in het liefdeslicht gezet. Waar licht is lost donker op en wordt er een proces in gang gezet. Het hart wordt als transformator gebruikt. Vanuit het hart stroomt liefde. Er wordt bij deze methode zo min mogelijk woorden gesproken om de energie de ruimte te geven te transformeren. En net als bij familie/organisatieopstellingen wordt er vertrouwd op de werking van het morfogenetische veld. Er wordt een beroep gedaan op je om hierop te vertrouwen. Een houding van vertrouwen dat alles in het leven in essentie goed bedoeld is. En dat er in elk obstakel of blokkade in het leven een les verborgen ligt om van te leren en in liefde te zijn en te leven.

Dat wij als mensen kunnen spreken is in basis om de reden om gevoelens, emoties en innerlijke sensaties woorden te geven. Gevoelens zijn universeel. Emoties zijn onverwerkte gevoelens. Taal en de wijze waarop je communiceert zijn uiterlijkheden. Woorden worden vaak gebruikt om weg te gaan bij je gevoel, je ego aan het woord te laten door te analyseren en te bekritiseren. Woorden kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden en dingen en situaties vervormen. Dat is een reden dat ik bij energiewerk weinig woorden wil gebruiken en erop vertrouw dat de liefdesenergie precies biedt wat passend is voor de persoonlijke situatie.

Voor een leading neem ik vaak een uur. De eerste tien minuten zijn om kennis te maken en voor jouw om bespreekbaar te maken waar je een leading op wenst. Dan stem ik mezelf af op jou en de vraag die je inbrengt. Vervolgens ontvang je een leading van ruim veertig minuten. Daarna sluiten we het af door een kort gesprek met een kopje thee of een glaasje water.

Vast tarief voor 60 minuten is 50 euro

Wanneer er in de werkwijze een aantal gesprekken vastgelegd worden na inschatting van een te behalen doel kan er overlegd worden de kosten per gesprek hierop aan te passen.
Voor de achterliggende reden kunt u de algemene voorwaarden lezen onder het knopje ‘ communicatiemethoden en werkwijze ‘ op de hoofdpagina van mijn website.

Wil je meer weten over het principe van de Connect Body and Soul doe het aan jezelf kado kaart? Klik dit dan aan bij ‘communicatiemethoden en werkwijze’ op de hoofdpagina van mijn website.